Året 2015 er ved at være omme. Et år som har haft sine begivenheder

på godt og ondt.

Læs mere

Tanker om folkeskolens fremtid

Læs mere

Evalueringen af den grønlandske folkeskole.

 

Nu foreligger evalueringen af den grønlandske folkeskole.

Repræsentantskabsmødet i 2013 ønskede en...

Læs mere

Lad os udvikle folkeskolen – for landets bedste

Læs mere

En overenskomst med samfundsmæssigt ansvar

Læs mere

Forhandlinger uden indblanding

 

Det er første gang, at overenskomsten er indgået inden overenskomstperioden sluttede for de godt 1150 lærere i den...

Læs mere
Ilinniartitsisoq februar 2014

Fakta om lærersituationen

 

I skoleåret 2011/2012 havde 14 skoler ingen uddannede lærere ansat. Derudover opererer kommunerne med et betydeligt antal...

Læs mere

På de næste sider leverer vi beviset på, at det offentlige svigter børn i stor stil, fordi der ikke er handlemuligheder til at give børnene et...

Læs mere
Ilinniartitsisoq forside

Under forårets repræsentantskabsmøde, besluttede repræsentantskabet, der skulle iværksættes en uvildig evaluering af folkeskolen i samarbejde med...

Læs mere

Det voldsomme liv har mange tabere.

Læs mere