Tidligere årgange

Pressemeddelelse

 

Finanslovsforslag 2020: Børnetalsmand enig i IMAK’s kritik af Naalakkersuisut

 

 
 
Finanslovsforslag 2020: Børnetalsmand enig i IMAK’s kritik af Naalakkersuisut Aviâja Egede Lynge mener, at Naalakkersuisut ignorerer både FN’s Børnekonvention, Menneskerettighedskonventionen, Deklarationen om Oprindelige Folks Rettigheder og Inatsisartutlov om Folkeskolen. Med dette udspil fra Naalakkersuisut risikerer børn at blive ladt i stikken. 
 

Der er flere grunde til, at jeg må reagere imod Naalakkersuisuts seneste udspil. 
 

For det første bliver jeg alvorligt bekymret for den store gruppe børn og unge, som vi i dag véd
kæmper med komplekse sociale og psykiske problemer. Psykologer og andre fagfolk fortæller, at
børn, som lever i en konstant stresstilstand på grund af bekymring, angst og depression, ofte får
f.eks. sprogproblemer og indlæringsvanskeligheder. 
 

For det andet må vi tage udgangspunkt i det faktum, at over halvdelen af eleverne i folkeskolen
ikke opnår en karakter, som giver adgang til en uddannelse (2015). 
 

Hvordan skal skoler, hvis ressourcer beskæres, tage hånd om børnenes ret til udvikling og læring? 
 

Dette udspil fra Naalakkersuisut vil desuden føre til social ulighed og forskelsbehandling af børn,
fordi nogle børn er så uheldige at gå på en skole, som rammes af nedskæring. Vi har som land for
25 år siden tiltrådt FN’s Børnekonvention og skrevet under på at sikre alle børn deres ret til
uddannelse, udvikling og et godt liv. 
 

Det betyder, at alle børn i Grønland skal have de samme muligheder som andre – uanset hvor de
bor, hvem de er, sprog og hvor de kommer fra.  
 
 
Dette udspil fra Naalakkersuisut overser Grønlands internationale forpligtelser, herunder FN’s
Børnekonvention, Menneskerettighedskonventionen, Deklarationen om Oprindelige Folks
Rettigheder, samt vores egen Folkeskolelovs formålsparagraf om børns ret til uddannelse uanset
social baggrund. 
 

Jeg vil opfordre Naalakkersuisut til at iagttage disse forpligtelser, så vores børn sikres deres ret til
udvikling, uddannelse og ikke-diskrimination. 
 
 
 
 
Asannittumik inuulluaqqusillunga
Med Kærlig hilsen
 
 
Aviâja Egede Lynge
Meeqqat Illersuisuat
Børnetalsmand
Avi@mio.gl
Tlf.: 531274

16.8. 2019