Thursday, 12 Dec 2013 19:36 Alder: 6 yrs
Kategori: Ilinniartitsisoq, Forsidebanner

Ilinniartitsisoq december 2013

På de næste sider leverer vi beviset på, at det offentlige svigter børn i stor stil, fordi der ikke er handlemuligheder til at give børnene et ordentligt liv. Det er børnetalsmandsinstitutionen, der har udarbejdet rapporten ”Lov til praksis”, der udkommer i disse dage.


På de næste sider leverer vi beviset på, at det offentlige svigter børn i stor stil, fordi der ikke er handlemuligheder til at give børnene et ordentligt liv. Det er børnetalsmandsinstitutionen, der har udarbejdet rapporten ”Lov til praksis”, der udkommer i disse dage.

Der er fem artikler med de mest grelle eksempler, der viser, at det offentlige ikke har 

ressourcer til at gribe ind og derfor lader tingene gå deres skæve gang.


Læs mere her:
Ilinniartiitsisoq_dec_2013_02.pdf2.7 M