Thursday, 1 Mar 2007 15:54 Alder: 12 yrs
Kategori: Ilinniartitsisoq

Ilinniartitsisoq maj 2007


Leder

 

Der er nok ikke noget at undre sig over, at der er ved at komme tegn på, at der er sket reformer indenfor skolevæsenet. Der er ved at komme gode resultater til syne efter indførelse af undervisning med udstrakte mu-ligheder for at arbejde med eleven som centrum og på basis af elevens egen erfaringsverden.


Læs mere her:
Ilinniartitsisoq_0307.pdf600 K