Wednesday, 1 Nov 2006 16:33 Alder: 13 yrs
Kategori: Ilinniartitsisoq

Ilinniartitsisoq november 2006


Videndeling

 

Som Paul Raahauge skriver, har vi i ATTAT et udmærket værktøj til videndeling.

Det blot et spørgsmål om at komme i gang med at bruge det. Jeg er af præcis samme opfattelse som Paul, at

det vil være synd at oprette fl ere fora til meningsudveksling og videndeling. Jo fl ere steder man skal kikke for at følge med, jo større chance er der for, at man slet ikke følger med – i hvert fald bliver det besværliggjort af, at man skal lukke flere systemer op dagligt.


Læs mere her:
7_2006.pdf305 K