Tidligere årgange

PISORTA-nut nr. 5 er nu tilgængelig på hjemmesiden.

Læs mere

Reviderede vedtægter besluttet af Repræsentantskabet kan du læse på hjemmesiden.

Læs mere

Spændende ny skole i Grønland

 

Med over 40 indmeldte elever er Nuuk Internationale Friskole klar til at formidle undervisning i Grønland. Skolen har...

Læs mere

Lørdag den 24. juni åbnede Sivso Dorph repræsentantskabsmødet 2006 klokken 10.00
Som referent havde bestyrelsen udpeget Trine Juul
Formanden...

Læs mere

Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år på Hotel Storebælt i Nyborg. Dette er det første ordinære repræsentantskabsmøde, som holdes med den...

Læs mere

I løbet af skoleåret har folkeskolen været omtalt flere gange i medierne. Omtalen af folkeskolen har ikke altid været af de gode, og når det sker,...

Læs mere

På baggrund af Landstingsmedlem Palle Christiansen forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at offentliggøre skolernes fravær af...

Læs mere

Fredag den 7. april 2006 underskrev Nuuk Internationale Friskole – NIF og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat- IMAK en hovedaftale.

Læs mere

Samarbejde – tillid er forudsætningen

 

Samarbejdet i både den offentlige og den private sektor undergår i disse år betydelige forandringer. Mange...

Læs mere