Thursday, 6 Dec 2018 17:31 Alder: 255 days
Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner, Pressemeddelelser

Støtteerklæring vedrørende AKs og SIKs pressemeddelelser omkring reelle lønforhandlinger.

IMAK kan kun bakke op om AKs pressemeddelelse og SIKs støtteerklæring omkring

forhandlingssituationen.


 

IMAK oplever ligeledes, at der kun i meget begrænset omfang er tale om forhandlinger mellem ligeværdige parter. Selvstyrets forhandlingsafdelings mandat er tilsyneladende så fastlåst, at der ikke er mulighed for at tage hensyn til f.eks. lavtlønsområder, områder med rekrutteringsvanskeligheder, nye opgaver pålagt efter lovgivningen, kompetenceudvikling, særlige opgaver/belastninger inden for forskellige brancher.  

 

IMAK skal kraftigt opfordre til, at arbejdsgiverne sikrer at der kan blive tale om reelle forhandlinger mellem ligeværdige parter.  

 

Nuuk den 6. dec. 2018 

 

Birthe Therkildsen 

IMAK-ip siulittaasua/ formand for IMAK