Thursday, 31 Jan 2019 14:50 Alder: 199 days
Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner, Pressemeddelelser

Pensionerede lærere er bekymrede for nedgangen af befolkningstallet i vort land og mener, at politikerne bør handle

Pensionerede lærere opfordrer Naalakkersuisut til at iværksætte en undersøgelse om fraflytningen fra vort land og gøre det mere attraktivt at forblive i landet eller at vende tilbage til landet.


Pensionererede lærere med fortsat medlemskab i IMAK og med bopæl i Nuuk holdt møde d. 28. januar 2019, hvor de drøftede vilkårene, når man går på pension. Formanden for IMAK og en medarbejder fra sekretariatet deltog også ved mødet.  

 

Blandt diskussionsemnerne var det store antal pensionister, der flytter til Danmark. Iflg. Grønlands Statistik er antallet af grønlændere over 60 år, som bor i Danmark, mere end fordoblet gennem de seneste 10 år (fra 1109 til 2339).  

 

Mulige årsager til, at pensionister flytter til Danmark 

Der er ikke foretaget undersøgelser på, hvorfor så mange grønlændere flytter til Danmark. I vores dagligdag hører vi dog ofte om begrundelser som: 

  • For personer, der har været ansatte som tjenestemænd, er der en stor forskel på størrelsen af pensionen alt efter, om man har bopæl i Grønland eller i Danmark.
  • Højere folkepension i Danmark. 
  • Boligforhold. 
  • Billigere leveomkostninger i Danmark. 
  • Forhold omkring sundhedsvæsenet. 
  • Forholdene omkring sociale ydelser og offentlig hjælp. 

 

Politikerne bør handle 

Det er ærgerligt for vort land, at så mange flytter til Danmark, når de pensioneres. Vi er overbeviste om, at langt flere vil ønske at forblive her i landet, hvis der skete ændringer af de eksisterende forhold. Vort land har brug for deres viden og erfaring! 

 

Ved valgkampen i april sidste år, ytrede samtlige partier bekymring om det nedadgående befolkningstal. Der blev blandt andet lovet: 

  • En undersøgelse på, hvorfor så mange flytter. 
  • Pensionister, som fortsat ønsker delvis beskæftigelse, ikke længere skulle trækkes i deres folkepension. 
  • At der skulle tages tiltag til, at studerende i Danmark vender tilbage til vort land efter endt uddannelse. 

 

Ord er ikke nok, der skal handles! 

Hvis ikke affolkningen i vort land skal fortsætte, må I, politikere, realisere iværksættelsen af en undersøgelse omkring fraflytningen samt gøre det mere attraktivt at forblive i eller til at vende hjem til landet. 

 

På vegne af mødedeltagerne 

Marianne Jensen (585249)     William Kriegel (547304)     Fia Kriegel (548857) 


Læs mere her:
PM_pensionist_01_19.pdf83 K