lørdag, 12 nov 2016 18:09 Alder: 2 yrs
Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner

Åbent brev

Åbent brev til Naalakkersuisut og Inatsisartut vedrørende fremrykket beskatning af pension


 

IMAK, AK, NPK, PK og GE har med bekymring fulgt behandlingerne af lovforslaget  Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx. 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.  

 

Organisationerne er af den opfattelse, at gennemføres lovforslaget som forelagt, vil det medføre en ekstra omkostning for vise grupper af pensionsopsparer. Dette er et direkte brud på intentionerne fra Naalakkersuisut om, at lønmodtagerne skulle holdes neutrale i forhold til gennemførelsen af den fremrykke beskatning af pension.    

 

Organisationer har præsenteret deres bekymring for finansudvalget, men disse betragtninger er ikke medtaget i materialet vedrørende 3.behandlingen af lovforslaget.  

 

Helt konkret, er organisationernes bekymring i forhold til socialomkostninger, som f.eks. betaling af institutionspladser til børn og tilskud til efterskoleophold. Disse er ikke medtaget i de friholdte sociale tilbud i §5. Det er organisationernes overbevisning, at dette kan medfører betydelige ekstra omkostninger for især enlige forsørger.  

 

Når den arbejdsgiverbetalt pension medregnes i den skattepligtige indkomst, bevirker det at enkelte personer kan overstige grænserne for de enkelte tilskudssatser til institutionspladser og efterskoleophold: Dette uden at deres rådighedsbeløb pr. måned har ændret sig. Foreløbige beregninger fra organisationerne viser, at det kan medfører ekstra omkostninger på op til 600-800 kr. pr. måned.   

 

Det er derfor organisationernes overbevisning, at intentionerne i lovgivningen om den fremrykkede beskatning af pension, der skulle holde den enkelte pensionsopspares rådighedsbeløb pr. måned neutral ikke er efterlevet.  

 

Organisationerne vil derfor opfordre Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter Aqqaluaq B. Egede til at Inkluderer ovenstående Socialomkostninger i de i §5 fritagende socialt tilskud.

 

 

Med venlig hilsen

Karl Frederik Danielsen

Formand for IMAK

 

Dina Olsen

Formand for Atorfillit Kattuffiat

Ken Jensen 

Formand for Peqqissaasut Kattuffiat

Naussúnguaq Bisgaard

Formand for NPK

Brian Buus Pedersen 

Direktør Grønlands Erhverv