fredag, 10 mar 2017 15:50 Alder: 1 year
Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner

Valg til bygdeskolelederrepræsentant til IMAKs repræsentantskab

Ifølge IMAKs vedtægter § 14 stk. 2 skal bygdeskolelederne vælge en repræsentant til IMAKs repræsentantskab.


 

Stil op!! 

 

Kandidatforslag skal være IMAK i hænde senest fredag den 18. april 2017 kl 12.00 

 

Et kandidatforslag skal indeholde titel, navn, adresse og underskrift af kandidaten samt underskrift fra mindst 2 og max 10 stillere, som skal være bygdeskoleledere.  

Der skal ikke opstilles suppleanter 

 

Det er alene bygdeskoleledere - ikke skoleinspektører - der kan stille op. 

 

Repræsentanten vælges for perioden 1. aug 2017 til 31. juli 2019


Læs mere her:
valg_bygdeskoleleder_2017.pdf150 K