fredag, 10 mar 2017 16:01 Alder: 1 year
Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner

Valg til skolelederrepræsentanter til IMAKs repræsentantskab

Ifølge IMAKs vedtægter § 14 stk 2 skal lederne vælge to repræsentanter til IMAKs

repræsentantskab.


 

Stil op!! 

Kandidatforslag skal være IMAK i hænde senest 18. april  2017 kl 12.00 

Et kandidatforslag skal indeholde titel, navn, adresse og underskrift af kandidaten samt underskrift fra mindst 2 og max 10 stillere, som skal være ledere.  

Der skal ikke opstilles suppleanter 

Kun klassificerede ledere -forvaltningschefer, skoledirektører, led. skoleinspektører, skoleinspektører, viceskoleinspektører, fritidsinspektører, ledere i Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling samt uddannelsesstyrelsen (fraktion 3 medlemmer)  - kan være kandidater og stillere, ligesom det kun er dem, der har stemmeret. 

Repræsentanterne vælges for perioden 1. aug. 2017 – 31.juli 2019 


Læs mere her:
valg_fraktion3_2017.pdf152 K