Tuesday, 14 Nov 2017 12:54 Alder: 337 days
Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner

Kandidatopstilling til valg af bestyrelsen

Efter vedtægternes § 12 stk. 2 udskriver bestyrelsen den 14. november 2017 valg til IMAKs bestyrelse for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021


 

Hvem kan opstille? 

 

Almindelige medlemmer som har været medlem hos IMAK i mindst 6 måneder kan stille op. 

 

Et kandidatforslag til organisationens bestyrelse skal angive navn og hjemsted på én kandidat og mindst én personlig suppleant, som skriftlig bekræftes af disse. Med kandidatforslaget skal følge en stillerliste med personlige underskrifter fra mindst 10, højst 20 stemmeberettigede medlemmer. Ingen, der er foreslået som kandidat/ suppleant, kan ved samme valg være stiller. Ingen kan være stiller for mere end en kandidat. 

 

Hvis der i et valgdistrikt kun indkommer et kandidatforslag, er den foreslåede valgt uden afstemning. 

 

Valgdistrikter: 

Distrikt 1: Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Paamiut, Maniitsoq, alle med tilhørende bygder 

Distrikt 2: Nuuk med tilhørende bygder 

Distrikt 3: Sisimiut, Kangaatsiaq, Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Ilulissat, alle med tilhørende bygder 

Distrikt 4: Uummannaq; Upernavik, Qaanaaq, Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, alle med tilhørende bygder 

 

Foreningen skal have kandidatforslag i hænde senest 21. november 2017 

Valg til bestyrelsen skal være afsluttet torsdag den 30. november 2017