Tuesday, 3 Apr 2018 09:17 Alder: 358 days
Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner, Ilinniartitsisoq

Samarbejde er vejen frem

Os, der arbejder med folkeskolen, hører tit om nye opgaver, som folkeskolen lige kan tage sig af. Når man drøfter borgernes gæld til det offentlige, kan lærerne lige undervise eleverne i, hvordan den enkelte husholdning kan styre sin økonomi. Når der tales om de alvorlige problemer med snifning, kan skolen lige køre en oplysningskampagne om dette. Selv emner som seksuelt misbrug af børn, kan skolen lige klare.


 

Vi vil meget gerne inviteres til at samarbejde om alle disse emner. Lærerne i folkeskolen har ikke alle de faglige kompetencer, der skal til for at undervise i alle disse emner, men vi ser gerne et samarbejde med fagfolk om disse emner. Og mange af de emner, som drøftes, dem har vi allerede med i vores læreplaner.  

 

I IMAK mener vi ikke det bare er løsningen på alle disse problemer at hælde mere viden på eleverne. På et tidspunkt så når vi elevernes grænse for hvad de kan modtage af viden. De lukker af, og så er den indsats gået til spilde. I stedet gælder det om at give eleverne grundlæggende færdigheder så de lærer hvordan de kan finde mere viden om det enkelte emne.

 

En helt anden ting er planlægning af dagligdagen på skolerne. Vi har konstateret at planlægningsværktøjer som Tabulex ikke gør det muligt at planlægge hverdagen, så lærerne kan tage på kursus, og efter kurset undervise i flere timer. Jeg vil efterspørge en løsning på dette, og vender tilbage, når jeg har hørt, hvad der kan gøres på dette område.

 

En tredje ting, som optager mig meget, er den manglende respekt, der nogen gange udvises overfor lærere. 

Hvis en lærer har et ærinde i byen, kan vedkommende blive mødt med en bemærkning som: - Sulineq ajorputit (du arbejder aldrig), selvom den pågældende lærer er pligtopfyldende og ikke bare render ud i byen i tide og utide. Jeg vil gerne høre medlemmernes mening om, hvordan vi kan være med til at skabe større respekt om vores medlemmer og deres arbejde.

 

Det glæder mig i øvrigt, at forældrene i Nuuk har oprettet en forældreforening, der kan give forældrene en stemme overfor politikerne. Mit ønske er at der bliver oprettet flere forældreforeninger i de andre byer også.

  

Birthe Møller Therkildsen


Læs mere her:
Ilinniartitsisoq_marts_2018.pdf1.6 M