Tuesday, 11 Sep 2018 08:47 Alder: 312 days
Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner

Er du omfattet af Timelærernes ferierejseFond? Så læs her!

Valg til bestyrelsen for timelærernes ferierejsefond


 

I henhold til § 3 i Vedtægter for IMAK Timelærernes ferierejsefond skal bestyrelsen i lige årstal udskrive valg til fondens bestyrelse. Valget udskrives hermed. 

IMAKs formand er tillige formand for timelærernes ferierejse fonds bestyrelse. Herudover skal der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter. 

Timelærernes ferierejsefond bestyrelse har blandt andet som opgave at udfærdige forslag til de regler og vilkår, der skal gælde for udbetalinger fra fonden.  

Vedtægter samt det nugældende Regulativ for timelærernes ferierejsefond, er tidligere udsendt til alle 

tillidsrepræsentanter. Valgperioden er til udgangen af oktober måned 2020. 

 

Stemmeret: 

➢  Alle som er omfattet af Timelærernes ferierejsefond har stemmeret til valget. 

 

Valgbarhed: 

➢  Alle der er medlem af IMAK og som er omfattet af Timelærernes ferierejsefond kan opstille til valget og er valgbare. 

 

 

➢  Der vælges et bestyrelsesmedlem fra hver valgkreds. 

 

➢  Den kandidat som opnår flest stemmer fra hver valgkreds er valgt. 

 

➢  Suppleanter er de kandidater, som ikke opnår valg, prioriteret i rækkefølge efter antal stemmer.