Sunday, 6 Jan 2019 09:01 Alder: 161 days
Kategori: Forsidebanner, Forsidenyhed, Pressemeddelelser

Nytårsudtalelse

Fra formanden for IMAK, Birthe Møller Therkildsen


 

Kære alle medborgere.

Som formand for IMAK er en af mine vigtigste opgaver at være med til at sikre rimelige løn- og ansættelsesvilkår og et sundt arbejdsmiljø for medlemmerne og dermed være med til at sikre en god kvalitet i folkeskolen. Dette er ikke kun for medlemmernes skyld men også for elevernes. Der er ingen tvivl om, at det har stor betydning for kvaliteten af lærernes undervisning, at disse forhold er i orden.

 

Det er derfor afgørende – også for eleverne – at lærerne føler deres arbejde er værdsat, og at de føler sig trygge på deres arbejdsplads.  Desværre bliver et ret stort antal lærere udsat for trusler og vold, som I nogle tilfælde medfører langtidssygemeldinger.

 

Derfor har jeg et nytårs ønske til arbejdsgiverne. Sæt nu de nødvendige resurser af til at sikre et sundt arbejdsmiljø. Det vil sige resurser til kurser til lærere og ledere i, hvordan de beskytter sig selv, hvordan konflikter kan minimeres, resurser til at sikkerhedsudvalget fungerer. Ikke mindst skal det sikres, at alle ledere kender arbejdsmijølovgivningen samt er klædt på til at støtte op, når skaden er sket for at minimere følgevirkningerne mest muligt. Vold og trusler på arbejdspladsen må ikke være tabu.

 

Det er meget vigtigt, at arbejdsgiverne lever op til deres ansvar med at sikre, at folkeskolens ledere løbende får de nødvendige kompetencer til at varetage deres opgaver. Dette gælder ikke mindst det at kunne planlægge fleksibelt, så lærere, der er sat til andre opgaver på skolen, ikke blandt forældre opfattes som fraværende. Den manglende fleksible planlægning giver et helt forkert billede af lærernes fravær. 

 

Arbejdsgiverne har også ansvaret for, at lærernes kompetencer løbende tilpasses. Både lederes og læreres opgaver ændres hele tiden, fordi skolen gerne skulle afspejle samfundet. Et samfund i rivende udvikling.

 

I løbet af 2018 blev der talt og skrevet om mobning blandt skoleelever. Jeg vil blot gentage, vi har alle et medansvar for, at mobningen ikke sker. Det gælder både mobning i skolerne, i uddannelsesinstitutionerne og på arbejdspladserne. Mobning kan have uoverskuelige konsekvenser for den enkelte, så lad os alle tage ansvaret på os.

 

Til sidst men ikke mindst. En vigtig skole- og uddannelsesreform er igangsat – Lad nu gensidig respekt for alle interessenter, dialog og inddragelse være med til at sikre, at det bliver en indholdsreform og ikke blot en strukturreform. Lad os lære af erfaringerne med reformen i 2002, det er tvingende nødvendigt, at dem, der skal føre reformen ud i livet, føler ejerskab, og at reformen gennemføres på en måde, der er realistisk i forhold til virkeligheden.

 

Godt nytår

Birthe Møller Therkildsen

Formand for IMAK