Tuesday, 5 Mar 2019 10:32 Alder: 137 days
Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner

Ifølge IMAKs vedtægter § 14 stk 2 skal lederne vælge to repræsentanter til IMAKs repræsentantskab.

Kandidatforslag skal være IMAK i hænde senest 1. april 2019 kl 12.00


 

Et kandidatforslag skal indeholde: 

  • titel, navn, adresse og underskrift fra kandidaten 
  • titel, navn, adresse og underskrift fra en suppleant 
  • underskrift fra mindst 2 og max 10 stillere, som skal være ledere.  

 

Kun klassificerede ledere -forvaltningschefer, skoledirektører, led. skoleinspektører, skoleinspektører, viceskoleinspektører, fritidsinspektører, ledere i Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Kultur samt uddannelsesstyrelsen (fraktion 3 medlemmer) - kan være kandidater og stillere, ligesom det kun er dem, der har stemmeret. 

 

Repræsentanterne vælges for perioden 1. aug. 2019 – 31.juli 2021  


Læs mere her:
valg_fraktion3_2019.pdf103 K