Tuesday, 5 Mar 2019 10:39 Alder: 137 days
Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner

I henhold til IMAKs vedtægter § 14 stk. 2 skal der vælges en repræsentant for pensionisterne til repræsentantskabet for perioden 1. aug. 2019 – 31. juli 2021

Opstillingsfristen er fastsat til 1. april 2019 kl 12.00


 

Opstillingsberettigede er alle, der er gået på pension, og som er medlem af IMAK. 

 

Ønsker du at stille op, skal du meddele dette til IMAKs sekretariat inden fristens udløb. Meddelelsen skal være skriftlig og underskrevet. Meddelelsen kan fremsendes pr post til IMAK, box 867, 3900 Nuuk, pr fax til 32 50 61 eller som scannet dokument pr mail til imak@imak.gl  

 

Efter fristens udløb vil IMAKs sekretariat udsende stemmesedler til alle stemmeberettigede pensionister. Såfremt der kun er opstillet en kandidat ved fristens udløb vil vedkommende være valgt. Hvis der er opstillet flere kandidater, vil vedkommende, der får næstflest stemmer, blive suppleant. 

 

Repræsentanten vælges for perioden 1. aug. 2019 – 31. juli 2021  


Læs mere her:
valg_pensionist_19.pdf95 K