Friday, 8 Mar 2019 09:55 Alder: 134 days
Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner, Pressemeddelelser

Hvorfor forsvinder lærerne?

IMAK kan desværre genkende de problematikker, der er beskrevet i artiklen AG den 6. marts om stor lærerudskiftning i Qeqqata kommunia. IMAK skal i den forbindelse rose kommunen for at tage fat i problemerne.


 

Men det samme billede ses desværre over hele Grønland.

 

De begrundelser som medlemmerne kommer med, når de vælger at flytte til anden skole, forlade folkeskolen eller gå tidligt på pension er:

 

arbejdsmiljøet – ikke mindst et stigende antal sager med trusler, vold og          stress

undervisningen i fag, som lærerne ikke føler sig kompetente til, 

manglende opbakning til lærernes arbejde generelt både fra øverste ledelse og forældre samt det omgivende          samfund

dårlige boliger og 

mangel på kvalificeret børnepasning.

 

Fra IMAKs bestyrelse skal lyde en kraftig opfordring til alle kommuner om at tage problematikkerne meget alvorligt, sørge for der løbende bliver lavet og revurderet arbejdspladsvurderinger, så problemer bliver løst inden de bliver uoverskuelige.

Ikke mindst, at læreren bliver taget alvorligt, når de har været udsat for en urimelig belastning enten fysisk eller psykisk.

 

Endelig skal IMAK minde om, at det blev aftalt i 2000 i forbindelse med, at lærerne overgik fra central ansættelse til kommunal ansættelse, at kommunerne skulle anmode alle fratrædende lærere  om et interview, så kommunen hurtigt kan reagere, hvis fratræden  evt. skulle skyldes arbejdsgiverforhold.

 

Nuuk den 7. marts 2019

Birthe Therkildsen

Formand for IMAK tlf 543339