Monday, 11 Mar 2019 09:58 Alder: 70 days
Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner

Urafstemming – HUSK AT STEMME.

IMAKs bestyrelse, forhandlergruppen og et enigt repræsentantskab anbefaler det overenskomstresultat, der blev underskrevet den 6. marts 2019.


Resultatet skal nu godkendes af de medlemmer, der er omfattet af resultatet. Det er ansatte i folkeskolen, forvaltningerne, departementet, uddannelsesstyrelsen samt dem, der er ansat på andre uddannelsesinstitutioner efter IMAKs protokollat. 

 

Du skulle have modtaget afstemningsmateriale fra din tillidsrepræsentant/ kontaktperson eller direkte fra IMAK. Hvis du ikke har modtaget det, kontakt din tillidsrepræsentant/ kontaktperson eller IMAK. 

 

De kommende uger bliver der holdt enten telefonmøde eller fysisk møde med alle skoler mv. Bestyrelsen opfordrer dig til at vente med at afgive din stemme til, der har været holdt møde hos dig. 

 

Men husk at stemmerne skal afleveres inden den 29. marts 2019 kl 12.00 – for sent afgivne stemmer tæller ikke med. 


Læs mere her:
Urafstemning.pdf62 K