Aktuelle høringer

  

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension  19.5. 201712.6. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger 19.5. 201712.6. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx om digital betalingsforvaltning 17.5. 201712.6. 2017Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om oprettelse og drift af døgninstitutioner  12.5. 201712.6. 2017
Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) 12.5. 201712.6. 2017
Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om tilsyn med plejefamilier og døgninstitutioner 12.5. 201712.6. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om den kommunale styrelse 11.5. 201710.6. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om andelsboliger  10.5. 201726.5. 2017
Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om støtte til børn (myndighedsbekendtgørelsen) 10.5. 201726.5. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om boligfinansiering 9.5. 201726.5. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om elevstøtte 9.5. 201726.5. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om alkoholholdige drikke (alkoholloven) 9.5. 201726.5.2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om ændring af landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning  8.5. 201726.5. 2017
Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx, xxx 2017 om klage på det sociale område og ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation7.5. 201726.5. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om Folkeskolen7.5. 20177.6. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og Kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig  4.5. 201726.5. 2017