Aktuelle høringer

  

Høringer

Modtaget

Afleveres

 

Dansk forslag til bekendtgørelse om nødundervisning mm 15 april.docx

 

Dansk høringsskrivelse nødundervisningsbekendtgørelse.docxDansk forsendelsesliste til nødundervisningsbekendtgørelse.docx

 

Grønlandsk forsendelsesliste til nødundervisningsbekendtgørelse.docxGrønlandsk forslag til bekendtgørelse om nødundervisning mm ændringer 15 april med henblik på høring.docx

Grønlandsk høringsskrivelse nødundervisning.docx

17.april 202020.april 2020
Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap 8.4.20198.5. 2019
   
Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap 9.4.20198.5. 2019
   
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption28.5.2019Høringsfrist 6. juni 2019 kl. 12.00
   
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig, at lov om Center for Cybersikkerhed sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning.31.1.202012.2.2020
   
Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om kommunernes og Selvstyrets  regnskaber 21.1.202025.2.2020
   
Udkast: Bekendtgørelse om beregning og betaling af bidrag til  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for arbejdsgivere i Grønland7.2.20209.3.2020
   
Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxxx 2020 om etablering og indretning af daginstitutioner samt oprettelse af samarbejdsteams 20.2.20209.3.2020