Afgivne høringssvar 2017

Modtaget

Afleveret

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2017 om misbrug 4.11. 201617.11. 2016
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 20xx om ændring af landstingsforordning nr. 7 af 5. december 2008 om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 16.11. 201610.12. 2016
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn8.12. 201613.1. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om folkehøjskoler 19.12. 201624.1. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx om pædagogisk udviklende tilbud til børn i skolealderen 19.12. 201625.12. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om arbejdsmiljø23.12. 201629.1. 2017

UDKAST til Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om grønlandske anliggender

/

UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. 

23.12.201630.1. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. Xx 2017 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger19.12.201612.1. 2017
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres overtagelse af den del af sagsområdet arbejdsmiljø, som vedrører arbejdsmiljø på land20.1. 201727.2. 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut.  25.1. 201727.2. 2017
Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af xx. xx 2016 om uddannelsesstøtte15.2. 201722.3. 2017