Tiltag til at sikre, at hele befolkningen kan begå sig på grønlandsk i hverdagen

 

10. februar 2014

 

Høringsbrev

Tiltag til at sikre, at hele befolkningen kan begå sig på grønlandsk i hverdagen

Paaseqatigiissa 

Strategi- og handlingsplan, der har til formål at få den del af befolkningen, der ikke taler grønlandsk til at kunne begå sig i hverdagen på grønlandsk. 

 

IMAKs høringssvar