Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Høringsbrev

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 og specialundervisning

 

IMAKs høringssvar