Kommentarer til Naalakkersuisoq Ane Lone Baggers svar til IMAK

   

  Økonomisk Råd skriver i deres rapport for 2018, at bevægelse mod en selvbærende økonomi forudsætter forbedringer på uddannelsesområdet – og at det starter i folkeskolen.

   

   

  Dette kan IMAKs bestyrelse klart støtte op om. Det er imidlertid svært at se, at Naalakkersuisut tager dette alvorligt med den måde, som arbejdet med skole- og uddannelsesreformen er foregået på indtil nu  - ikke mindst i forhold til den manglende reelle involvering af ALLE interessenter. I stedet har samarbejdet indtil nu bestået af orienteringer og høringer. 


  Dette bliver så fulgt op af en udtalelse fra Naalakkersuisut i forbindelse med fremlæggelsen af forslag til finanslovforslag for 2020 om, at kommuner med folkeskoler med dårlige resultater skal straffes økonomisk med nedskæringer i tilskuddet fra Selvstyret. Godt nok, skriver Naalakkersuisoq for Uddannelse Ane Lone Bagger i et svar til IMAKs pressemeddelelse i den anledning, at det ikke er besluttet, men at det først skal drøftes med de relevante parter.


  Hertil kan IMAKs bestyrelse blot sige, at Naalakkersuisut overhovedet kan bringe et sådant forslag på bane, er et tydeligt tegn på manglende reel inddragelse af alle folkeskolens interessenter. IMAK kan ikke forestille sig, at nogen med bare en smule kendskab til folkeskolen, kan mene, at en sådan straffeaktion skulle løse nogen som helst problemer – tvært i mod.


  Men IMAKs bestyrelse skal nok en gang understrege, at IMAK selvfølgelig gerne deltager i et reelt og respektfuld samarbejde om alle forhold, der vedrører folkeskolen. 

  Bestyrelsen skal samtidig henvise til Børnetalsmandens pressemeddelelse i samme anledning.


   
  Birthe Therkildsen            Nikoline Cortzen                  Kirsten Sandgreen
  Formand for IMAK            Næstformand for IMAK        Bestyrelsesmedlem
  Mobil 543339                   Mobil  290406                      Mobil 495789
   
    
                    Bodil Kleist Schierbeck          Monica Dorph
                    Bestyrelsesmedlem               Bestyrelsesmedlem
                    Mobil  554240                      Mobil 260823