Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2019

  Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat holder ordinært repræsentantskabsmøde 2019 på Hotel Kangerlussuaq,Kangerlussuaq i dagene den 9. – 10 november 2019

   

   

  Dagsorden ifølge vedtægter:
   

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget og fastsættelse af kontingent for følgende 2 kalenderår.
  6. Valg af 1 kongresdelegeret til Danmarks Lærerforenings kongres
  7. Valg af kritiske revisorer og suppleant for disse
  8. Eventuelt

   
  Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14. september 2019


   
  Med venlig hilsen – Ikinngutinnersumik
  Bestyrelsen - Siulersuisut