Repræsentantskabsmøde 2019

    Alle medlemmer i IMAKs repræsentantskab har nu modtaget materialet til repræsentantskabsmøde 2015. Du kan nu forvente at din repræsentant indkalder til medlemsmøde for at drøfte de punkter, der er på dagsordenen. Deltag i dette møde, så du kan gøre din indflydelse gældende.