Pressemeddelelse

   

  Finanslovsforslag 2020: Børnetalsmand enig i IMAK’s kritik af Naalakkersuisut

   

   
   
  Finanslovsforslag 2020: Børnetalsmand enig i IMAK’s kritik af Naalakkersuisut Aviâja Egede Lynge mener, at Naalakkersuisut ignorerer både FN’s Børnekonvention, Menneskerettighedskonventionen, Deklarationen om Oprindelige Folks Rettigheder og Inatsisartutlov om Folkeskolen. Med dette udspil fra Naalakkersuisut risikerer børn at blive ladt i stikken. 
   

  Der er flere grunde til, at jeg må reagere imod Naalakkersuisuts seneste udspil. 
   

  For det første bliver jeg alvorligt bekymret for den store gruppe børn og unge, som vi i dag véd
  kæmper med komplekse sociale og psykiske problemer. Psykologer og andre fagfolk fortæller, at
  børn, som lever i en konstant stresstilstand på grund af bekymring, angst og depression, ofte får
  f.eks. sprogproblemer og indlæringsvanskeligheder. 
   

  For det andet må vi tage udgangspunkt i det faktum, at over halvdelen af eleverne i folkeskolen
  ikke opnår en karakter, som giver adgang til en uddannelse (2015). 
   

  Hvordan skal skoler, hvis ressourcer beskæres, tage hånd om børnenes ret til udvikling og læring? 
   

  Dette udspil fra Naalakkersuisut vil desuden føre til social ulighed og forskelsbehandling af børn,
  fordi nogle børn er så uheldige at gå på en skole, som rammes af nedskæring. Vi har som land for
  25 år siden tiltrådt FN’s Børnekonvention og skrevet under på at sikre alle børn deres ret til
  uddannelse, udvikling og et godt liv. 
   

  Det betyder, at alle børn i Grønland skal have de samme muligheder som andre – uanset hvor de
  bor, hvem de er, sprog og hvor de kommer fra.  
   
   
  Dette udspil fra Naalakkersuisut overser Grønlands internationale forpligtelser, herunder FN’s
  Børnekonvention, Menneskerettighedskonventionen, Deklarationen om Oprindelige Folks
  Rettigheder, samt vores egen Folkeskolelovs formålsparagraf om børns ret til uddannelse uanset
  social baggrund. 
   

  Jeg vil opfordre Naalakkersuisut til at iagttage disse forpligtelser, så vores børn sikres deres ret til
  udvikling, uddannelse og ikke-diskrimination. 
   
   
   
   
  Asannittumik inuulluaqqusillunga
  Med Kærlig hilsen
   
   
  Aviâja Egede Lynge
  Meeqqat Illersuisuat
  Børnetalsmand
  Avi@mio.gl
  Tlf.: 531274

  16.8. 2019