Pressemeddelelse - Lønningskommissionen

  Lærerforeningen IMAK har ved deres repræsentantskabsmøde i Kangerlussuaq drøftet Selvstyrets planer for en lønkommission

  Formanden for IMAK Birthe Therkildsen orienterede ved repræsentantskabsmødet om Grønlands Selvstyres ønsker at få forenklet forhandlings-strukturen. Hun sagde: - Vi kan sagtens forstå ønsket, men spørgsmålet for IMAK er bl.a., om man fra Selvstyrets side overhovedet har gjort sig klart, hvilket kolossalt arbejde, der forestår inden arbejdet i kommissionen kan levere et forslag til betænkning i 2021. Der bliver travlt. 


  Men formanden understregede, at det ikke er arbejdsgiverne, der bestemmer hvordan organisationerne organiserer sig. Hun sagde: - Den måde vi er organiseret på, det er alene et anliggende for organisationerne.  


  På repræsentantskabets første dag deltog også repræsentanter fra både Sundhedskartellet PPK og AK som gæster. Et kommende arbejde i lønkommissionen vil også omfatte disse organisationer, og begge gav udtryk for, at de så frem til samarbejde med lærerne om den fremtidige forhandlingsstruktur i Grønland.  


  Men en enig bestyrelse har indstillet overfor repræsentantskabet, at IMAK selvfølgelig er parat til at deltage i kommissionens arbejde. 


  For yderligere oplysninger kontakt formand for IMAK Birthe Therkildsen på mobil  
  54 33 39 eller imak@imak.gl.