Timelærere Søg tilskud til din ferierejse NU!

  Hvis du er omfattet af Timelærernes ferierejsefond er det nu, du skal søge om tilskud til din sommerferierejse.

  Hvem kan søge?  
  I henhold til § 1 i vedtægterne for Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiats Ferierejsefond for timelærere har fonden til formål at bidrage til støtte for ferieafvikling for timelærerne, for hvem der indbetales bidrag. Er du

  • ansat efter overenskomsten for timelærere, og har du ikke ret til feriefrirejse via din ægtefælle/samlever, 
  • er der gået mindst 2 år efter din ansættelse, når du gerne vil rejse på ferie, kan du søge støtte til din sommerferierejse. Timelærere med højst anciennitet vil blive prioriteret 

   
  Hvilke betingelser gælder?   
  Regulativet vedlægges.  
   
  Hvor stor er støtten?  
  Støttestørrelsen afgøres, når foreningen har modtaget alle ansøgningerne. 
   
  Hvordan søger jeg? 
  Hvis du vil søge om støtte, skal du udfylde en rekvisition, som du kan få af din tillidsrepræsentant eller gå ind på IMAK´s hjemmeside www.imak.gl under blanketter. Du skal udfylde alle de hvide felter. Rekvisitionen skal være foreningen i hænde  
   
  Senest 07. februar 2020 
   
  Når foreningen har modtaget rekvisitionen, vil bestyrelsen for Timelærernes Ferierejsefond afgøre om du vil kunne modtage støtte.