Monday, 19 Oct 2009 18:44 Alder: 10 yrs
  Kategori: Pressemeddelelser

  PRESSEMEDDELELSE


  Tillidsforholdet mellem Selvstyrets forhandlingschef og organisationerne brudt

  Organisationerne har med stor forundring lyttet til radioavisens indslag og forhandlingschefens udtalelser i radioavisen om vakantbolig sagen onsdag den 14. oktober.

  Forhandlingschefens udtalelser er et brud på en uskreven regel om, at man ikke udtaler sig til pressen om forhandlingernes indhold. Dette er et princip som er grundlæggende i enhver forhandlingssituation. Dette brud kan ikke accepteres. Dette er et grundlæggende brud, som underminerer ethvert forhandlingsforløb.

  En klar forudsætning for gode og konstruktive forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter til gavn for hele samfundet er gensidig tillid og respekt. Organisationerne skal derfor kraftigt opfordre Naalakkersuisut til at sikre at denne respekt og tillid genoprettes.

  Erik Hammeken      Nikoline Ziemer      Karin Holler
  AK                         ASG                      PPK

  Sivso Dorph           Kaaliina Skifte
  IMAK                     PIP