Wednesday, 5 May 2010 18:07 Alder: 9 yrs
  Kategori: Pressemeddelelser

  Pressemeddelelse


  Lærerforeningen IMAK har i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut udarbejdet og udviklet et redskab til skoleudvikling gennem selvevaluering.

  Folkeskolen i Grønland står overfor store udfordringer, det er derfor vigtigt, at der gives den professionelle lærer redskaber og muligheder for løbende at evaluere egen praksis til gavn for en videreudvikling af folkeskolen,

  Oftest fokuseres der alene på eleverne, når der evalueres, men det er nødvendigt til en hver tid at give lærerne mulighed for at evaluere egen praksis i forhold til de givne mål for folkeskolen.

  Sammen med Dansk Evalueringsinstitut har IMAK derfor udviklet et projekt, der fokuserer på lærernes evaluering af egen praksis med henblik på at skabe endnu større kvalitet i Den Grønlandske Folkeskole. Kommuneqarfik Sermersooq har desuden deltaget i forbindelse med udviklingen af kursusmaterialet og har på forhånd tilkendegivet at gennemføre projektet i det kommende skoleår.

  Projektet skal bidrage til, at såvel den enkelte lærer som lærerteams og skoleledelse får redskaber til at evaluere praksis og sætte fokus på videreudvikling af egen skole gennem fastsættelse af mål og ikke mindst ved implementering af de fastsatte mål. Dermed i gangsættes en proces, som alle på skolen vil have et ejerskabsforhold til. Dette vil betyde, at det bliver nemmere at udvikle egen skole, derved sikre kvalitet i hele skolens virksomhed.

  Projektet tilbydes nu alle skoler i Grønland

  Yderligere oplysninger om projektet kan få ved henvendelse til Sivso Dorph, IMAK tlf 54 33 39

   

  Hent kursusbeskrivelsen her:


  Læs mere her:
  kursustilbudeva_maj_2010_dk.pdf14.0 K