Saturday, 25 Sep 2010 09:08 Alder: 9 yrs
  Kategori: Pressemeddelelser

  PRESSEMEDDELELSE


  Lad ikke børnene betale for Kommuneqarfik Sermersooq dårlige økonomi – lad børnene bevare en drøm om en god fremtid

  OECD har netop udgivet deres betænkning, hvori de fastslår, at en investering i uddannelsen giver samfundet 3 gange tilbage.

  Desværre ønsker vores kommunal – og landspolitikere, at lade børnene betale for kommunernes og landets dårlige økonomi. IMAKs bestyrelse ser med meget stor alvor, at politikerne betragter vores elever som en udgift og ikke betragter dem en investering for Grønlands fremtid, der skal sikre landets velfærd og udvikling.

  Kommuneqarfik Sermersooq vil lukke Qorsussuaq til næste år. Dette skaber stor utryghed blandt skolens ansatte. IMAKs bestyrelse vil på det skarpeste kritisere fremgangsmåden. IMAK mener, at Kommuneqarfik Sermersooq har udvist manglende personalepolitik, ved at tilsidesætte gængse arbejdsgange i så alvorlig en sag.

  Kommuneqarfik Sermersooq mener, at den har 55 overflødige lærere. Kommuneqarfik Sermersooq overser, at netop disse 55 lærere er en sikring af mere sikker fremtid for kommunens børn og ikke mindst sikrer landet veluddannede borgere i fremtiden. Det er netop en investering for børnenes fremtid, kommunen har i disse 55 lærere.  

  Før den nye folkeskoleforordningen fra 2002, den såkaldte Atuarfitsialak, havde vi 2-lærerordninger, deletimer og en 0,2 faktor til almindelig specialundervisning. Nuuk by alene har over 2000 elever. Det betyder, at netop disse elever i gamle dage ville have udløst over 40  lærerstillinger alene i Nuuk by. Kommuneqarfik Sermersooq vil reducere antallet af holdlærere til 20, hvilket er en halvering af antal lærere i forhold til 2002. Styrken for Atuarfitsialak er netop holddelingen, som afløste andre forhenværende tiltag. Holddelingen er Atuarfitsialak styrke. Lad nu være med at destruere den.

  Vi ved, at der er meget store sociale problemer i samfundet, som også afspejler sig i skolernes hverdag. Lærerne ser med meget stor bekymring, på de kommende iværksatte tiltag, som kommunen er i gang med. Det kommer til at betyde større uro i klasserne, og dermed også langt mindre udbytte af undervisningen for den enkelte elev.

  IMAKs bestyrelse ser med meget stor bekymring denne udvikling. IMAKs bestyrelse skal derfor på det kraftigste opfordre Kommuneqarfik Sermersooq om at revurdere sine igangværende tiltag. IMAK går gerne i dialog med politikerne herom Lad ikke børnene betale for kommunens dårlige økonomi. Giv børnene et håb om fremtiden.

  Nuuk den 17. september 2010

  Sivso Dorph