Thursday, 4 May 2006 10:30 Alder: 13 yrs
  Kategori: Pressemeddelelser

  Pressemeddelelse

  På baggrund af Landstingsmedlem Palle Christiansen forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at offentliggøre skolernes fravær af elever og lærere skal IMAK hermed komme med en opfordring til..


  På baggrund af Landstingsmedlem Palle Christiansen forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at offentliggøre skolernes fravær af elever og lærere skal IMAK hermed komme med en opfordring til alle folkeskolens interessenter.

  I mange sammenhænge bliver man mødt med kommentarer om, at lærerne altid er fraværende. Ingen spørger imidlertid, hvorfor lærerne er fraværende, og om de er mere fraværende end andre grupper på arbejdsmarkedet.
  Der spørges heller ikke til, om fraværet er arbejdsbetinget.

  I januar 2001 indgik IMAK og KANUKOKA en rammeaftale om medindflydelse og samarbejde. Af aftalen fremgår Citat ” Med det formål at styrke medarbejdernes interesse for effektivitet i kommunens forvaltning og i dennes institutioner og for at sikre arbejdstilfredsheden skal der på alle trin i kommunens institutioner anvendes ledelsesformer, som indebærer den videst mulige delegation af ansvar og beføjelser til den enkelte medarbejder eller gruppe af medarbejdere”. Citat slut

  Det fremgår endvidere af aftalen, at der på de enkelte arbejdspladser skal udarbejdes forskellige personalepolitikker vedrørende: Velfærdsforanstaltninger, sikkerhed, ansættelser, afskedigelser, omplacering, omskoling, efteruddannelse, introduktionsprogram, stillingsbeskrivelse, personalebedømmelse mv.

  Det er IMAKs indtryk, at nogle kommuner - i erkendelse af, at det er til gavn for såvel elever, ansatte som skolen og dermed for hele samfundet at sikre sunde og trygge forhold for de ansatte - gør et stort stykke arbejde for at leve op til aftalens intentioner.

  Desværre er det også IMAKs opfattelse, at alt for mange kommuner ikke anvender sådanne ledelsesformer og i høj grad mangler personalepolitikker på en lang række områder.

  Vi er vidende om, at en stor del af lærernes fravær skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø på skolerne. Vi er også vidende om, at mange flytter på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

  IMAK skal derfor opfordre Landstinget til,
  • at iværksætte undersøgelse af de fysiske og psykiske arbejdsmiljø på skolerne, og om disse har sammenhæng med lærerfravær og hyppige lærerflytninger
  • at iværksætte undersøgelse af, hvorvidt kommunerne har nedfældede personalepolitikker, og hvis man har, om disse efterleves og praktiseres
  • at iværksætte undersøgelse af, om kommunerne har velfærdsforanstaltninger for deres ansatte, og hvad disse går ud på.

  Det psykiske arbejdspres på lederne og lærerne i folkeskolen er i forvejen meget stort og har været stigende de seneste år bl.a. grundet reformer, stigende antal omsorgssvigtede børn og unge og manglende mulighed for indflydelse på egen situation.

  Lad os sammen bruge kræfterne til at se på årsager og muligheder for at nedbringe fraværet, for
  Grønland får ikke en god folkeskole gennem lovgivning alene.
  IMAK har flere gange indbudt bl.a. Hjemmestyret og KANUKOKA til et samarbejde omkring dette.
  Enkelte tiltag er kommet i gang, men en mere fælles målrettet satsning er nødvendig og IMAK deltager gerne.

  Vi ønsker tillid frem for mistillid.
  Vi ønsker dialog frem for diktat.
  Vi ønsker personalepleje frem for pisk.  Sivso Dorph
  Formand for IMAK
  Mobil 543339