Wednesday, 22 Jun 2011 21:11 Alder: 8 yrs
  Kategori: Pressemeddelelser

  Pressemeddelelse


  Bestyrelsen for lærerorganisationen, IMAK anslår, at flertallet af elever i den grønlandske folkeskole har indlæringsproblemer f.eks. fordi de har mindre handicaps som ADHD og ordblindhed, kommer fra socialt belastede hjem.

  IMAKs repræsentantskab anbefaler, at der sættes fokus på forskning omkring elever med særlige behov, for at lave en kvalificeret indsats for netop den store gruppe af elever.

  Lærernes repræsentantskab er i disse dage forsamlet på Danmarks Lærerforenings konferencecenter Gl. Avernæs på Fyn.

  Formanden for lærernes organisation i Grønland, IMAK, Sivso Dorph siger i sin beretning, at tre ud af fem elever i folkeskolen formentlig har særlige behov.

  -          Jeg tror, at op imod godt 60 procent af vore elever, er elever med særlige behov. Ser vi på prøveresultaterne de seneste år har 42 procent af eleverne opnået gode eller tilfredsstillende resultater. Resten har ikke opnået tilfredsstillende resultater. Er der en sammenhæng? Der bør iværksættes forskning eller undersøgelser for at få et svar, siger Sivso Dorph.

  Undersøgelser i Danmark viser, at der er mange børn med særlige behov i den danske folkeskole. Det drejer sig om børn med ADHD, ordblindhed, et handicap eller indlæringsvanskeligheder.  For nylig kom det frem, at forældres alkohol – og narkotikamisbrug giver hver femte barn i den danske folkeskole indlæringsproblemer.

  -          Hvor mange af vore elever har særlige behov. Særlige behov, som kan afhjælpes, hvis de nødvendige tiltag, kompetencer og midler findes på de enkelte steder. Ud fra de meldinger, vi får fra skolerne og de tilgængelige rapporter, er jeg sikker på at mere end halvdelen af vore elever har særlige behov, sagde formanden for Imak under sin beretning.

  IMAK kræver, at der sættes fokus på det samlede område, hvilket betyder, at alle problemfelter skal afdækkes. Det er forudsætningen for en kvalificeret og målrettet indsats for alle elever. Samfundet kan ikke være andet bekendt

  Sivso Dorph noterer sig, at kommunerne er kommet med store besparelser på folkeskoleområdet, fordi nogle råd/kommissioner har fortalt dem, at de brugte for mange penge.

  -          Jeg håber, at vores politikere vil tage ansvar og komme til fornuft, i stedet for at blive manipuleret med hele tiden af teknokratiske embedsmænd, der rådgiver ud fra en fabrikstænkning, siger Sivso Dorph

  For yderlige kommentarer kan Sivso Dorph formand for IMAK kontaktes på

  tlf.  + 4552722614

  Gl. Avernæs d. 22.6. 2011