Wednesday, 17 Aug 2011 08:11 Alder: 8 yrs
  Kategori: Pressemeddelelser

  Pressemeddelelse


  I folkeskoleforordningen under § 5, står der denne bestemmelse:

  § 5. Elevtallet i en klasse må ikke ved skoleårets begyndelse overstige 26 elever.

  Denne bestemmelse vil have følgende konsekvens:

  En skole med 270 elever og en skole med 520 elever vil i princippet have 20 klasser, hvis eleverne er ligeligt fordelt på årgangene, således at skolen vil have samme behov for samme antal klasseværelser samt samme antal lærere, selvom den ene skole har 250 færre elever. Den ene skole har således ca. 48 % færre elever.

  Der er derfor ikke en direkte sammenhæng mellem resurseforbrug og antallet af elever, sådan som det er forudsat i finanslovsforslaget vedrørende bloktilskud til kommunerne. Der kan ikke sættes en direkte kobling mellem antallet af elever og resurseforbruget, sådan som bestemmelserne er i folkeskoleloven.

  De er disse besparelser, Naalakkersuisut ønsker på folkeskoleområdet for de kommende år, i blokstilskuddet til kommunerne:

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  0

  -16,3

  -30,8

  -43,3

  -55,4

  -64

  -66

  -67

  -67

  -67

  En topembedsmand kom med disse besparelsesmuligheder sidste efterår, disse er nu fulgt til punkt og prikke af Naalakkersuisut. Demografi kan ikke bruges som undskyldning for de store besparelser på folkeskolen, som vi indledningsvis påviste. Besparelserne viser blot, hvor meget indflydelse magtfulde enkelte embedsmænd har på den førte politik i Grønland.

  I foråret da Politisk Økonomisk Beretning udkom, holdt jeg møder med de fleste politiske partier med undtagelse af Kattusseqatigiit, og forklarede dem, at en sådan besparelsesplan vil ramme kommunerne økonomisk. Nu er det kommet sort på hvidt.

  De politiske udmeldinger, om uddannelse til de fleste, stemmer ikke overens med Naalakkersuisuts handlinger. Det skal gøres bedre.

  Sivso Dorph

  Formand IMAK