Thursday, 1 Sep 2011 20:01 Alder: 8 yrs
  Kategori: Pressemeddelelser

  Pressemeddelelse


  Lærernes fravær kommer til at mærkes på skolerne i det kommende skoleår, overforbruget kommer til at gå ud over de ældste elever

   

  Kommuneqarfik Sermersooq (Hans Peter Broberg) beskylder med denne meddelelse lærerne for stort fravær og for det store forbrug af vikarer.

  ·         I den seneste tid har antallet af adfærdsvanskelige elever med særlige behov været støt stigende og disse tildeles støttepersoner fra vikarpuljen (for at sikre en forsvarlig undervisning)

  ·         Når lærerne er på lejrskole eller er på kursus, dækker man dem med vikarer i stedet for at bruge fleksibel skemalægning. Selvom lærerne kunne have læst timerne med deres elever ved fleksibel skemalægning (Det har lederne fra Kommuneqarfik Sermersooq ansvaret for).

  ·         Desuden kan det medtages/sættes spørgsmålstegn ved, hvad Kommuneqarfik Sermersooq gør for at sætte lærernes sygefravær ned, for at skabe bedre arbejdspladser, idet f. eks. dårlig ledelse ofte medfører dårligt arbejdsmiljø, hvorved sygefraværet som bekendt stiger.

   

  Med venlig hilsen

  Tillidsrepræsentanterne i Nuussuup Atuarfia

  Birthe Therkildsen & Peter Davidsen