Tuesday, 25 Oct 2011 21:44 Alder: 8 yrs
  Kategori: Pressemeddelelser

  PRESSEMEDDELELSE


  Organisationer forsøger at udsætte ændringen af decemberløn-udbetaling

  Syv faglige organisationer i Grønland har siden foråret arbejdet på at få Selvstyret til at ændre sin beslutning om at udsætte udbetalingen af decemberløn til efter jul med virkning fra i år.
  Organisationerne mener, at lønudbetaling af decemberløn før jul har været praktiseret i så mange år, at praksis er blevet en såkaldt ’retsligt bindende kutyme’, som ikke kan opsiges ensidigt fra Selvstyrets side.

  Det er hidtil ikke lykkedes at overbevise Selvstyret om, at lønudbetaling i december ikke uden videre kan ændres, uden at der mindst har været tale om en forhandling.
  De fem store hjemmehørende organisationer, IMAK (lærerne), AK (tjenestemændene), PPK (sundhedskartellet), PIP (pædagogerne) og SIK (lønmodtagerne) har derfor indledt et arbejde, som i bedste fald kan betyde, at en ændring af udbetaling af decemberløn tidligst kan komme på tale i forbin-delse med de næstkommende overenskomstforhandlinger.

  Det er organisationernes håb og forventning, at Selvstyret vil trække sin beslutning tilbage inden udgangen af november måned. Skulle Selvstyret dog mod forventning fastholde beslutningen om at ændre udb. af decemberlønnen, er organisationerne klar til at indlede en faglig voldgiftsag.

  På organisationernes vegne

  Sivso Dorph, IMAK, tlf. 54 33 39   
  Josef Therkildsen, SIK, tlf. 53 91 58
  Erik Hammeken, AK, tlf. 55 47 34

  Nuuk, d. 25. 10. 2011