Monday, 6 Feb 2012 20:58 Alder: 8 yrs
  Kategori: Forsidenyhed, Pressemeddelelser, Forsidebanner

  Pressemeddelelse


  Selvstyret lægger op til at forringe folkeskolen.

   
  Der er ingen sammenhæng mellem lovgivningens krav til folkeskolen og Naalakkersuisuts krav til lærerne under disse såkaldte forhandlinger mellem det offentlige og lærernes organisation.

  "Jeg tror, at selvstyret lægger op til at spare 100 millioner kroner på folkeskolen. Det er jo noget, som Inatsisartut har afvist her i efteråret. Jeg mener, at Naalakkersuisut forsøger at implementere disse besparelser ad bagvejen og dermed handle i strid med forordningen for folkeskolen", siger formanden for lærernes organisation, IMAK Sivso Dorph.

  Omdrejningspunktet i folkeskolens lovgivning, som Inatsisartut har vedtaget, er at alle opgaver såvel som undervisning og andre opgaver skal ske i tæt samarbejde med den enkelte elev og tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Det kræver væsentlig mere tid end i tidligere tiders skoleformer.

  Elever og forældre skal regelmæssigt underrettes om skolens syn på elevens udbytte af skolegangen.  Forordningen indeholder altså mange flere krav til læreren, som ikke direkte er undervisning, og det hele er aftalt mellem det offentlige og lærernes organisation for at opfylde forordningens bestemmelser.

  Foruden dette meget tætte samarbejde med eleven er lærerne også pålagt en lang række opgaver som skole - hjem samarbejde, vejledning, sociale opgaver, evaluering, udarbejdelse af handleplaner for den enkelte elev i alle fag, biblioteksvirksomhed, studieture, teamsamarbejdet med videre på skolen.

  Formanden for IMAK understreger, at alle de krav, der stilles til folkeskolens lærere, sker i en tid med flere og flere børn, der har ondt i livet.

  "Der er sket en eksplosion af elever med særlige behov. Vi kan jo se det i de mange rapporter og statistisk materiale, der bliver udarbejdet om børn fra udsatte hjem. Nu siger Naalakkersuisut, at andre instanser nok skal tage sig af omsorgssvigtede børn. Men fakta er, at de er på skolen og går i klasse med alle de andre."

  "Vores medlemmer er ved at køre træt. De har været udsat for en negativ kampagne de sidste par år, hvor deres arbejde bliver nedgjort med medlemmer  af Naalakkersuisut i spidsen. Nu lægger det offentlige op til en reduktion af lærernes løn og ekstra opgaver i en allerede presset hverdag. Der er nu reel fare for en lærerflugt fra folkeskolen", advarer Sivso Dorph.

  Naalakkersuisut har meddelt tidligere, at landsstyret og kommunerne vil have flere undervisningstimer fra lærerne og dermed mindre tid til andre opgaver herunder forberedelse.

  Nuuk den 6. februar 2012

  Sivso Dorph
  Formand
  Tlf. 54 33 39