Thursday, 3 Jan 2013 19:47 Alder: 7 yrs
  Kategori: Forsidebanner, Forsidenyhed, Pressemeddelelser

  Pressemeddelelse


  Kalaallit Nunaanni suliffigissaaneq pillugu siunnersuisoqatigiit
  Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd

   

  Styrket arbejdsmiljøarbejde i Grønland

  Større bøder, ændring af arbejdsgiveres og ansattes ansvar og en ny koordinatoruddannelse på bygge- og anlægsområdet bidrager til at styrke arbejdsmiljøarbejdet i Grønland. Det siger formanden for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd, Ivalo Egede, om de nye arbejdsmiljøregler, der træder i kraft den 1. januar (2013).

  Fremover bliver det dobbelt så dyrt for en arbejdsgiver i Grønland at overtræde arbejdsmiljøreglerne, hvis overtrædelsen medfører en alvorlig ulykke. Det er en af de nye regler i arbejdsmiljøloven for Grønland, som træder i kraft den 1. januar 2013.

  Samtidig ændres det kriminalretlige ansvar for både arbejdsgivere og ansatte. For arbejdsgivere betyder det, at deres ansvar bliver begræn­set i situationer, hvor de har gjort, hvad der er muligt for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Samtidig skærpes de ansatte ansvar, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder reglerne i situationer, hvor arbejdsgiveren har opfyldt lovens krav.

  – De nye regler har til formål at styrke arbejdsmiljøarbejdet i Grønland, fordi de forventes at have en præventiv virkning på målgruppen, og dermed kan bidrage til at nedbringe antallet af arbejdsulykker og nedslidning, siger Ivalo Egede, der er formand for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd.

  Også den nye koordinatoruddannelse på bygge- og anlægsområdet, der indebærer, at bygge- og anlægsvirksomheder skal have en koordinator med en koordinatoruddannelse, hvis de udfører arbejde på bygge- og anlægspladser, hvor der er mere end én arbejdsgiver, bidrager til at styrke arbejdsmiljøarbejdet, mener Ivalo Egede:

  - De nye regler betyder, at der på alle byggepladser, hvor der er mere end én arbejds­giver, skal være en person, der har kompetence til at varetage de ansattes sikkerhed og sundhed. Det er en klar styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet på bygge- og anlægsområdet, siger Ivalo Egede.

  Forslaget om at ændre arbejdsmiljøloven for Grønland blev fremsat i november 2012 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen efter forslag fra Det Grønlandske Arbejds­miljøråd. Ændringerne bakkes op af Grønlands Selvstyre.

  For yderlige information eller kontakt:  Næstformand Lisbeth Frederiksen tlf. + 299 322550 / + 299 530635.