Wednesday, 29 Oct 2014 18:16 Alder: 5 yrs
  Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner, Pressemeddelelser

  Pressemeddelelse


  De faglige organisationer AK, ASG, IMAK, NPK, PPK og SIK har i forbindelse med de påtænkte afskedigelser i Kommuneqarfik Sermersooq afholdt møde med direktionen i kommunen i dag den 29. Oktober 2014. Mødet var et af flere møder i en planlagt møderække mellem organisationerne og kommunen for at gøre status på processen med hensyn til kommunens nedlæggelse af 75 stillinger.

   

  Organisationerne har deltaget i møderne for at være med til at kvalitetssikre processen. På mødet i dag med kommunens direktion stod det imidlertid klart for organisationerne, at der ikke var overensstemmelse mellem kommunens og organisationernes forventninger til møderne. Den administrerende direktør har på mødet i dag givet udtryk for, at møderne skal være ganske uformelle og uforpligtende, og at organisationerne ikke kan bruge de udtalelser, der fremkommer på møderne.

   

  På trods af dette har kommunen både i partshøringerne og udtalelser i pressen henvist til møderne med organisationerne på en måde, der giver indtryk af, at organisationerne har godkendt kommunens fremgangsmåde ved de påtænkte afskedigelser af 75 medarbejdere.

   

  På denne baggrund har organisationerne i dag valgt at forlade mødet.

   

   

  Dina Olsen, AKJess G. Berthelsen, SIKKathrine Ødegaard, ASG
  Sivso Dorph, IMAKKaaliina Skifte, NPKInuuti Fleischer, PPK

  Nuuk, 29.oktober 2014