Thursday, 30 Oct 2014 15:22 Alder: 5 yrs
  Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner, Pressemeddelelser

  Pressemeddelelse


  Nu må det høre op.

   

  Administerende direktør i Kommuneqarfik Sermersooq har udsendt en pressemeddelelse og er i radioavisen her til morgen citeret for at sige, at hovedsamarbejdsudvalget har forhandlingsretten i afskedigelsessager.

  Enten udtaler administerende direktør sig mod bedre vidende eller også må det konstateres, at Kommuneqarfik Sermersooqs øverste embedsmand ikke kender de almindelige regler på arbejdsmarkedet.

   

  Samarbejdsudvalget har INGEN forhandlingsret.

   

  Kommuneqarfik Sermersooq har ledelsesretten, som skal udføres inden for de lovgivningsmæssige og aftalemæssige fastsatte rammer. Hvordan denne ledelsesret  konkret føres ud i livet, aftales der spilleregler for i samarbejdsudvalget  jævnfør aftalen mellem kommunerne og organisationerne herom. Samarbejdsudvalget kan og må ikke behandle konkrete personsager ej heller konkrete afskedigelsessager. I  konkrete afskedigelsessager er det jf lovgivning og aftaler, organisationerne der er part sammen med den pågældende ansatte.

   

  Iøvrigt var en væsentlig medvirkende årsag til organisationerne forlod mødet, at kommunen nægtede at overholde notatpligten i henhold til offentlighedsloven.

   

  Vores medlemmer, der er ramt at de konkrete afskedigelser, er allerede nu hårdt ramt og organisationerne er af den opfattelse, at det er tvingende nødvendigt, at samarbejdet mellem Kommuneqarfik Sermersooq og organisationerne fungerer - vel at mærke i henhold til gældende regler, organisationerne vil derfor tage kontakt til den samlede kommunalbestyrelse.

    

  Dina Olsen, AKJess G. Berthelsen, SIKKathrine Ødegaard, ASG
  Sivso Dorph, IMAKKaaliina Skifte, NPKInuuti Fleischer, PPK

  Nuuk, 30. oktober 2014