Wednesday, 25 Feb 2015 17:33 Alder: 4 yrs
  Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner, Pressemeddelelser

  Til alle medlemmer


  Nuuk den 25. februar 2015 

   

  BLOKADE mod Qeqqata Akademi. 

   

  IMAKs bestyrelse har forgæves forsøgt at få Qeqqata Akademi til at indgå en aftale om løn - og ansættelsesvilkårene for leder og undervisere ansat på Qeqqata Akademi. 

   

  Der var aftalt overenskomstforhandlinger mellem Qeqqata Akademi og IMAK i december 2014, men Qeqqata Akademi mødte ikke op og har efterfølgende end ikke reageret på henvendelser fra IMAK. 

   

  IMAKs bestyrelse har derfor den 24. februar 2015 skrevet til Qeqqata Akademi og meddelt, at IMAK iværksætter en blokade mod skolen, som vil vare indtil Qeqqata Akademi indgår i forhandlinger med IMAK. 

    

  Blokaden betyder, at IMAKS medlemmer ikke må indgå ansættelsesaftale med Qeqqata Akademi fra den 24. februar 2015 og så længe blokaden er gældende. 

   

  IMAKs bestyrelse har truffet denne beslutning af hensyn til de ansattes retssikkerhed, da bestyrelsen ikke kan sikre medlemmernes rettigheder hverken med hensyn til løn – og ansættelsesforhold herunder pensionsforhold eller ansættelsesretsligt.  

   

  Hvem er omfattet af konflikten. 

  Alle medlemmer af IMAK er omfattet af blokaden og må ikke indgå ansættelsesaftale med Qeqqata Akademi, så længe blokaden ikke er ophævet 

   

  Konsekvens. 

  Medlemmerne har pligt til at følge ovennævnte. Hvis et medlem alligevel indgår en ansættelsesaftale med Qeqqata Akademi  forelægges sagen for bestyrelsen. Der kan derefter blive tale om eksklusion af IMAK. 

   

  Ind- og udmeldelse under blokaden. 

  Indmeldelse kan løbende finde sted som vanligt.  

  Med hensyn til udmeldelse, gælder det iflg. vedtægternes § 4 stk. 4, at udmeldelse ikke kan finde sted efter at beslutning om iværksættelse af konflikt er truffet. Indtil videre kan udmeldelse altså ikke finde sted. 


  Læs mere her:
  Blokademeddelelse-medlemmer.pdf111 K