Tuesday, 31 Mar 2015 14:26 Alder: 4 yrs
  Kategori: Forsidenyhed, Pressemeddelelser

  Ilaasortanut tamanut / Til alle medlemmer


   

  Nuuk d. 31. marts 2015

   

  BLOKADE mod Qeqqata Akademi. Tillæg til blokademeddelelse af 25. februar 2015 

  Da IMAKs bestyrelse fortsat ikke har hørt fra Qeqqata Akademi er blokaden fortsat gældende.

  Blokaden betyder, at IMAKS medlemmer ikke må indgå ansættelsesaftale med Qeqqata Akademi fra den 24. februar 2015 og så længe blokaden er gældende.

   

  Hvem er omfattet af konflikten.

  Alle medlemmer af IMAK er som det fremgår af skrivelse af 25. februar 2015 omfattet af blokaden og må ikke indgå ansættelsesaftale med Qeqqata Akademi, så længe blokaden ikke er ophævet.

   

  For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at det også gælder eventuelle aftaler med Qeqqata Akademi om at medvirke som censor under afviklingen af prøver. Eneste undtagelse herfor er. hvis det pågældende medlem er beskikket af Selvstyret (Inerisaavik) til at være censor på Qeqqata Akademi.

   

  Konsekvens.

  Medlemmerne har pligt til at følge ovennævnte. Hvis et medlem alligevel indgår en ansættelsesaftale med Qeqqata Akademi forelægges sagen for bestyrelsen. Der kan derefter blive tale om eksklusion af IMAK.

   

   

  Ind- og udmeldelse under blokaden.

  Indmeldelse kan løbende finde sted som vanligt. 

  Med hensyn til udmeldelse, gælder det iflg. vedtægternes § 4 stk. 4, at udmeldelse ikke kan finde sted efter at beslutning om iværksættelse af konflikt er truffet. Indtil videre kan udmeldelse altså ikke finde sted.