Wednesday, 18 Nov 2015 13:37 Alder: 4 yrs
  Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner, Pressemeddelelser

  Pressemeddelelse

  Jeg ved ikke for hvilken gang i år, at Naalakkersuisoq Nivi Olsen giver andre skylden for de dårlige forhold i folkeskolen.


  Folkeskoleloven giver Naalakkersuisoq en række ansvarsområder og forpligtelser, som hun ikke kan løbe fra. Tag dog ansvar frem for at løbe fra ansvaret.

  Det er nu snart 3 år siden loven blev revideret. Naalakkersuit bør se på sin egen indsats. Naalakkersuisut bør især se på nedenstående bestemmelser fra loven og sørge for at de nødvendige tiltag bliver iværksat således,  at Naalakkersuisut selv opfylder lovens bestemmelser. Hvad har du gjort, for at bestemmelserne opfyldes?

   

  § 21.  Naalakkersuisut fastsætter regler om handleplaner og om elevmapper, jf. §§ 19 og 20.

   

  § 35.  For at kunne varetage undervisning ………..

  Stk. 5.  Specialundervisning gives af lærere, der har taget speciallæreruddannelse, eller som på anden vis har skaffet sig de nødvendige kvalifikationer.

   

  § 36.  Det påhviler Naalakkersuisut at sørge for:
  1)  særligt indrettede kostskoler i henhold til § 25, stk. 4,,
  4)  kursus samt efter- og videreuddannelsesvirksomhed for ……. ledere i folkeskolen, og
  5)  pædagogisk forskning og udviklingsarbejde samt evaluering af folkeskolens virksomhed.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter aftale med kommunalbestyrelsen i en eller flere kommuner lade disse overtage løsningen af den i stk. 1, nr. 1 nævnte opgave.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut varetager samtidig opsamling og formidling af viden med henblik på at styrke kommunalbestyrelsens indsats på folkeskoleområdet og opnå størst mulig ressourceudnyttelse. Naalakkersuisut foretager endvidere effektmålinger, herunder i forhold til:
  1)  specialundervisning,
  2)  hvilke efterskoleophold, der bedst fører til påbegyndelse og gennemførelse af uddannelse,
  3)  hvilke vejledningsindsatser, der bedst leder til uddannelse,
  4)  effekterne af 2-lærerordninger på store skoler i relation til karaktergennemsnit og gennemførelse af uddannelse,
  5)  initiativer til hindring af frafald på ungdomsuddannelser,
  6)  omfanget af timelæreres betydning for prøvekarakterer og uddannelse,
  7)  omfanget af lærernes undervisning i deres linjefags betydning for skolens resultater, og
  8)  initiativer til bekæmpelse af negativ social arv.

   

  § 44.  Kommunalbestyrelsen fastsætter …………..
  Stk. 4.  Naalakkersuisut udarbejder en vejledende normalvedtægt.

   

  Derudover overholder Naalakkersuisut følgende bestemmelse kun i begrænset omfang:

  § 37.  Naalakkersuisut fører tilsyn med kommunernes forvaltning af denne inatsisartutlov.
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan afkræve kommunalbestyrelsen oplysninger, der anses nødvendige for at kunne varetage sine opgaver efter denne inatsisartutlov.

   

  Nivi Olsen skal tage ansvaret for sine ansvarsområder frem for at give andre skylden. Vi er parate til at tage medansvar for, at ovennævnte føres ud i livet.

  Det er ikke nok at pege ad andre, man skal også se indad.

   

  Folkeskolen er et fælles ansvar.

   

   

  Nuuk den 18. november 2015

  Sivso Dorph