Wednesday, 11 May 2016 11:14 Alder: 3 yrs
  Kategori: Forsidebanner, Forsidenyhed, Pressemeddelelser

  Åbent brev til Naalakkersuisut og Inatsisartut

  Vi ønsker med dette åbne brev til politikerne at advare om at fremrykke beskatningen af indbetaling til danske/udenlandske pensionsordninger, før alle konsekvenser af loven er ordentligt belyste.


   

  Vi er ikke imod hovedformålet med lovforslaget, nemlig at skabe en bedre symmetri i de skattemæssige forhold, men det er uacceptabelt politisk håndværk at haste så stort et lov-forslag igennem, før man kan forklare, hvad loven helt konkret kommer til at indebære for pensionsopsparerne, for erhvervslivet og landskassen.

   

  Lovforslaget sigter mod den gruppe, der udnytter skattefradraget i Grønland, men som flytter væk, når de skal pensioneres og får deres private pensionsopsparing beskattet ved udbetaling i Danmark eller et andet land. Her skal politikerne blot huske, at lovforslaget jo også kommer til at ramme den meget store gruppe af lønmodtagere med kortere eller længerevarende uddannelser, som bliver boende i Grønland, når de pensioneres: Syge-plejersker, skolelærere, pædagoger, akademikere, m.fl.

   

  I lovforslaget siger Naalakkersuisut selv, at der kan være uklarheder omkring samspillet mellem den nye pensionsbeskatning og anden social lovgivning. Det vil man så ganske vist søge at rette op på efterfølgende, hvis der opstår problemer og utilsigtede konsekven-ser. Der varsles også en mulig ny beskatning af pensionsafkast inden for kortere tid.

   

  Organisationerne har stillet flere spørgsmål, som ikke er besvaret i lovforslaget. En eventuel vedtagelse i Inatsisartut under den igangværende forårssamling vil skabe meget usikkerhed både for pensionsopsparerne og for pensionsselskaberne, når de skal rådgive deres medlemmer om de rigtige pensionsvalg.

   

  Oven i det hele skal det nye lovforslag sættes i kraft med virkning fra 1. januar 2017. Landskassen mangler altid penge, men vi synes ikke, at det er ansvarligt at tilsidesætte rimelige og anstændige hensyn i en forhastet lovgivningsproces, som får så stor betydning for mange borgere.

   

  Et helt andet lovforslag om tvungen pensionsopsparing, som ville indebære en indtægtsnedgang for landskassen pga. fradrag for indbetalinger hertil, er udskudt. Der er derfor ikke samme pres på landskassens økonomi, som hvis dette forslag skulle gennemføres samtidigt. Det giver os isoleret set bedre tid til at beskrive konsekvenser for både pensionsopsparerne og landskassen m.v. Så lad os dog benytte lejligheden til at gøre det sammen.

   

  Vi har allerede fremsat et fair kompromisforslag, nemlig at der straks nedsættes en hurtigtarbejdende, fælles arbejdsgruppe bestående af de nødvendige eksperter fra både Selvstyret, pensionsselskaberne, bankerne og organisationerne. Mandatet skal være at få ”vendt alle sten”, som altså endnu ikke er vendt.

   

  Det er rigtigt mange menneskers pensionsforhold og økonomiske tryghed, der er i spil, og vi har alle et fælles ansvar for, at vi efter lovvedtagelsen ikke står med uventede proble-mer, som kunne være undgået i en ordentlig dialog. Og ved politikerne helt præcist, hvad det kommer til at betyde for landskassens skatteprovenu, rekruttering af arbejdskraft, mv.?

   

  Vi har hele tiden været klar til et tæt samarbejde om at skabe de bedst mulige løsninger, og vi håber, at politikerne vil tage imod vores invitation. Det fortjener de mange lønmodtagere, som lægger store beløb til side til deres pension. Det er jo det, vi alle sammen synes er rigtigt, så hvorfor ikke gøre det sidste stykke arbejde med loven ordentligt?

   

   

  Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta / Med venlig hilsen

   

  Karl Frederik Danielsen

  Siulittaasoq / Formand for IMAK          

   

  F. Olga P. Berthelsen

  Siulittaasoq / Formand for Peqqissaasut Kattuffiat

   

  Dina Olsen

  Siulittaasoq / Formand for Atorfillit kattuffiats      

    

  Naussúnguaq Bisgaard

  Siulittaasoq / Formand for Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat    

   

  F. Brian Bruus Pedersen 

  Pisortaq / Direktør For Grønlands Erhverv


  Læs mere her:
  Aabent_brev_pension.pdf1.8 M