Thursday, 8 Sep 2016 09:53 Alder: 3 yrs
  Kategori: Forsidenyhed, Pressemeddelelser

  Korrektion af artikel i AG 7.sep 2016

  Kære medlem


   

  For ikke at skabe unødig usikkerhed om lærernes løn, fremsendes denne korrektion til en artikel i AG i dag den 07.09.2016. 

       

  I artiklen “Mindre købekraft og højere priser” citeres der fra IMAKs høringssvar til lovforslag om tvungen pensionsopsparing. 

         

  Desværre kommer det til at fremstå i artiklen, om IMAK har skrevet, at lærerne vil få en reallønsnedgang, hvis lovforslaget vedtages. Dette er IKKE korrekt, og dette har IMAK heller ikke skrevet i høringssvaret.

         

  IMAKs medlemmer har allerede en pensionsordning, der er bedre end den, der er forslået i lovforslaget, så hvis forslaget vedtages, vil loven alene ikke ændre på jeres realløn.

          

  Du kan se hele IMAKs høringssvar på IMAKs hjemmeside under høringer.

         

  Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen

  Karl Frederik Danielsen


  Læs mere her:
  korrektion_AG_spet_s016.pdf693 K