Wednesday, 21 Dec 2016 14:32 Alder: 3 yrs
  Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner, Pressemeddelelser

  Præcisering vedr. gruppelivsordninger for ansatte efter IMAK aftale/overenskomst

  Da formandens udtalelser til Nuuk Tv den 19. december 2016 og Nuuk TVs sammenklipning af forskellige faggruppers støtteordninger måske kan give anledning til misforståelser, skal følgende præciseres:


   

  Det er ikke IMAK, der udbetaler penge i tilfælde af kritisk sygdom eller dødfald, det er Foreningen Gruppeliv gennem 2 forsikringsordninger. 

   

  Disse forsikringer er en del af ansættelsesforholdene for alle, der er ansat efter en IMAK aftale/overenskomst med det offentlige. Arbejdsgiveren betaler præmien for de ansatte hver måned, den ansatte betaler skat af præmien.

   

  Forsikringen gælder kun for den ansatte og så længe den ansatte er ansat. Forsikringen gælder således ikke ved f.eks. ægtefælles kritiske sygdom

   

  Det betyder, at ved udbetaling ved kritisk sygdom/dødsfald er udbetalingen skattefri for såvel den ansatte som eventuelle efterladte. Udbetalingerne udgør pt ialt kr 200.000 ved kritisk sygdom og kr. 495.000 ved dødsfald.

   

  Det er som udgangspunkt arbejdsgiveren, der skal være behjælpelig med at få kritisk sygdom/dødsfald anmeldt til Forenede Gruppeliv jf. gældende aftale mellem Naalakkersuisut og IMAK. IMAK sagsbehandler ikke sagerne og skal ikke have kopi af anmeldelserne.

   

  Da der er tale om 2 forsikringer, skal der altid udfyldes 2 anmeldelsesblanketter. De kan hentes på www.fg.dk

   

  Hvis en ansat eller efterladte får udbetalt penge fra forsikringerne, kan den ansatte/de efterladte selv bestemme, hvad pengene skal bruges til – f.eks. til rejse og ophold for pårørende under behandling mv. – men der er ingen bestemmelser herom, så det er alene den ansatte/de efterladte, der bestemmer, hvad pengene skal bruges til.

   

  Medlemmer af IMAK har udover de omtalte gruppelivsforsikringer mulighed for at købe yderligere en frivillig gruppelivsforsikring gennem Danmark Lærerforening – du kan læse mere om den her: 

   

  www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/gruppelivsforsikring 

   

   


  Læs mere her:
  trinut_10_16.pdf124 K