Tuesday, 14 Mar 2017 14:17 Alder: 2 yrs
  Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner, Pressemeddelelser

  Åbent brev til Naalakkersuisut.

  IMAKs bestyrelse har med interesse læst pressemeddelelsen af 9. marts 2017 fra Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke og dertil hørende kommissorium og drøftet dette på sit møde i Aasiaat den 12.- 14. marts 2017.


   

  Bestyrelsen hilser velkommen, at der nu ses på årsagerne til de ikke tilfredsstillende resultater i blandt grønlandsk, dansk og engelsk. IMAK har mange gange i de forgange år påpeget vigtigheden af  at undersøge, hvorfor der er resultater, der ikke er tilfredsstillende, i stedet for blot at konstatere dette.

   

  Allerede før evalueringen af folkeskolen blev gennemført påpegede IMAK flere forhold, som burde undersøges i den forbindelse bla. betydningen af, at mange lærere bliver tvunget til at undervise i fag, hvor de ikke har de nødvendige kompetencer. Dette blev desværre ikke en del af undersøgelsen.

  IMAKs bestyrelse ser derfor med tilfredshed, at der nu igangsættes en undersøgelse under medvirken af særdeles kompetente personer fra forskellige lande.

   

  IMAKs bestyrelse er dog noget forundret over at læse i kommissoriet, der er dateret 8. marts 2017, at ekspertgruppen allerede er nedsat i juli 2016 - det fremgår ellers af pressemeddelelsen, at det er nuværende naalakkersuisoq, der har nedsat ekspertgruppen.

   

  Endvidere er bestyrelsen forundret over, at der i forhold til sammensætningen af refencegruppen omtales en repræsentant for det nationale forældreråd og i en note hertil henvises til et forslag, der forventes behandlet  på efterårssamlingen 2016. Et forslag, der som bekendt blev trukket fra Inatsisartuts dagsorden.

   

  Allermest er IMAKs bestyrelse dog forundret over, at  der i referencegruppen er repræsentanter for en lang række interessanter, som alle sikkert er relevante at inddrage, men lærerne og lederne i folkeskolen er ikke repræsenteret. Dette er efter bestyrelsens opfattelse helt uacceptabelt.

   

  Ikke mindst efter den sidste evaluering af folkeskolen burde det ellers være indlysende, at hvis man vil udvikling af folkeskolen, er det tvingende nødvendigt, at dem, der skal føre tingene ud i livet, inddrages i stedet for  central topstyring fra poltikere og embedsmænd.

   

  IMAK repræsenterer  ca 99 % af underviserne og lederne i folkeskolen, der skal derfor nok en gang lyde en kraftig opfordring til Naalakkersuisut  om at indgå i en dialog med IMAK som lærernes og ledernes  repræsentant.  IMAK har siden dannelsen af det seneste naalakkersuisut rettet henvendelse flere gang til såvel det samlede naalakkersuisut som til naalakkersuisoq for uddannelsen med opfordrng til en konstruktiv dialog til gavn for folkeskolen og dermed for hele samfundet. Desværre er alle disse henvendelser stadig ubesvarede.

   

  Aasiaat den 14. marts 2017

  På vegne af IMAKs bestyrelse

  Karl Frederik Danielsen

  Formand