Thursday, 14 Sep 2017 16:00 Alder: 2 yrs
  Kategori: Forsidenyhed, Forsidebanner, Pressemeddelelser

  IMAKs formands kommentarer til Økonomisk Råds rapport 2017 om faglige færdigheder i folkeskolen

  Vedrørende Økonomisk råds rapport 2017

  Faglige færdigheder i folkeskolen


   

  Som formand for IMAK skal jeg udtrykke enighed med Økonomisk Råd i, at elever, der forlader folkeskolen, skal besidde de basale færdigheder til at kunne fortsætte i uddannelsessystemet. Desuden  kan jeg støtte op om, at  en institutionel reform af skole- og udannelsesområdet alene ikke løser de problemer, der er med det faglige niveau. Det er tvingende nødvendigt, at der ses på indholdet, og hvilke kompetencer lærerne har samt de forhold, hvorunder undervisningen foregår. Endvidere er IMAK enig i, at en tidlig indsats er tvingende nødvendigt, men IMAK mener, at denne indsats skal starte meget tidligere end i folkeskolens yngste trin.

   

  IMAK finder det letkøbt, når Økonomisk Råd skriver i rapporten,  at skoleledelsen og lærerne har de pædagogiske kompetencer og derfor ansvaret for læringsniveauet i folkeskolen. Det er korrekt, at skoleledelsen og lærerne har et kæmpe ansvar, men  forudsætningerne for, at skoleledelsen og lærerne kan bruge disse pædagogiske kompetencer, skal være tilstede.  

   

  IMAK har igen og igen efterspurgt forskning for at kunne skaffe kvalitative data om f.eks:

   

  • hvad det betyder for et barns mulighed for læring, at de hjemlige forhold er sådan, at barnet hele dagen bekymrer sig om alt andet end skolen 
  • hvad antallet af elever med særlige behov betyder for undervisningen, 
  • hvad  det betyder for indlæringen, at lærere i meget høj udstrækning tvinges til at undervise i fag, hvor læreren ikke har de faglige/fagdidaktiske  kompetencer.

   

  I den første delrapport fra den ekspertgruppe, som  Naalakkersuisoq for Uddannelse har nedsat omkring sprogundervisningen i folkeskolen, kommer man lidt ind på nogle af de punkter. IMAK skal opfordre Økonomisk Råd til at se på de rapporter, som ekspertgruppen udgiver.

   

  En forudsætning for at ændre de faglige færdigheder for alle børn i Grønland  er efter IMAKs opfattelse, at man holder op med alene at vurdere forholdene ud fra  et økonomiske perspektiv i forhold til de anvendte resurser og trintestresultaterne eller at fokusere på, hvorvidt nogle bestemte undervisningsprincipper anvendes, som det var tilfældet  med Danmarks Evaluerings Instituts evaluering af folkeskolen.

   

  Det er tvingende nødvendigt at alle de faktorer, der påvirker børnenes indlæring inddrages, hvis der skal ske mærkbare ændringer. Som det er nu bliver de samme ting skrevet og sagt igen og igen, men der sker ingen handling, bl.a fordi problemerne er meget mere komplekse end de beskrives i f.eks Økonomisk Råds rapport.

   

   

  Nuuk den 14.09.2017

  Karl Frederik Danielsen

  Siulittaasoq/ Formand IMAK

  Mobil 543339

   

  Du kan hente Økonomisk Råds rapport Grønlands økonomi 2017 her


  Læs mere her:
  PM_øko_råd_2017.pdf348 K